Campus del Agua

José Manuel Losada Beltrán

José Manuel Losada Beltrán

Profesor Titular de Universidade

Área de Enxeñaría Mecánica

Departamento de Enxeñaría Mecánica, Máquinas e Motores Térmicos e Fluídos


Grupo de Investigación:

Centro de Enxeñaría Mecánica e Automoción

Información de contacto

E. Enx. Industrial

Despacho 101
Campus Universitario
36310 Vigo

 

  +34 986 812 198
jlosada@uvigo.es

Espazo web en UVIGO

Curso 2018-2019: Docencia


1º CUADRIMESTRE:2º CUADRIMESTRE:

Grao en Enxeñaría Espacial
O07G410V01932 | Deseño mecánico, MEF e vibracións


Curso 2018-2019: Titorías


Horarios de Titoría - Curso 2018-2019