Campus del Agua

Ana Belén Albo López

Ana Belén Albo López

Profesora Asociada

Área de Enxeñaría Eléctrica

Departamento de Enxeñaría Eléctrica


Información de contacto

E.E. Aeronáutica e do Espazo

Despacho 57
Pavillón Manuel Martínez-Risco
Campus Universitario
32004 Ourense

 

  +34 988 387 240
aalbo@uvigo.es

Espazo web en UVIGO

Curso 2018-2019: Docencia


1º CUADRIMESTRE:

Grao en Enxeñaría Espacial
O07G410V01302 | Enxeñaría eléctrica


2º CUADRIMESTRE:


Curso 2018-2019: Titorías


Horarios de Titoría - Curso 2018-2019


Breve CV


Son Enxeñeira de Minas na intensificación de Enerxía, pola Universidade de Vigo. Actualmente, traballo como profesional autónomo realizando Servizos de Enxeñaría e Asesoramento técnico relacionados coa eficiencia enerxética e as enerxías renovables. Tamén imparto docencia no Mastrado de Enerxía e Sustentabilidade da Universidade de Vigo nas materias de “Enerxía solar térmica e fotovoltaica” e “Eficacia, aforro e auditoría enerxética”, dende o ano 2007. A maior parte da miña traxectoria profesional desenvolveuse no ámbito da enerxía: eficiencia, auditorías, enerxías renovables, certificación, desenvolvemento de proxectos europeos (LIFE, H2020…). Traballei durante cinco anos na Consellería de Industria da Xunta de Galicia e un ano en Norcontrol, S.A. Dende outubro do 2004 ata agosto de 2017 fun Responsable da área técnica na Fundación Axencia Intermunicipal da Enerxía de Vigo. Son Técnico Superior en Prevención de Riscos Laborais: especialidades Seguridade no Traballo, Hixiene Industrial e Ergonomía e Psicosocioloxía Aplicada. Estou acreditada para a realización de Protocolos de Medida e Verificación por Efficiency Valuation Organization (EVO) - Association of Energy Engineers mediante o Certified Measurement and Verification Professional (CMVP). Ademais, realicei o Programa de Doutoramento “Enxeñaría dos Recursos Naturais e Medio Ambiente” pola Universidade de Vigo e obtiven a correspondente suficiencia investigadora.