Campus del Agua

Alberto Marcos Arias Acuña

Alberto Marcos Arias Acuña

Profesor Titular de Universidade

Área de Teoría do Sinal e Comunicacións

Departamento de Teoría do Sinal e das Comunicacións


Grupo de Investigación:

Antenas, Radar e Comunicacións Ópticas

Información de contacto

Esc. Enx. Telecomunicación

Despacho A-406
Campus Universitario
36310 Vigo

 

  +34 986 812 165
marcos@com.uvigo.es

Espazo web en UVIGO

Curso 2018-2019: Docencia


1º CUADRIMESTRE:

Mestrado en Operacións e Enxeñaría de Sistemas Aéreos non Tripulados
O07M174V01103 | Sistemas de comunicacións e navegación por radio


2º CUADRIMESTRE:


Curso 2018-2019: Titorías


Horarios de Titoría - Curso 2018-2019