Campus del Agua

Lucía López Hortas

Lucía López Hortas

Contratada Predoutoral

Área de Enxeñaría Química

Departamento de Enxeñaría Química


Grupo de Investigación:

Enxeñaría Química

Información de contacto

E.E. Aeronáutica e do Espazo

Despacho Lab. Quím. Analítica
Edificio Politécnico
Campus Universitario
32004 Ourense

 

  +34 988 387 083
luclopez@uvigo.es

Espazo web en UVIGO

Curso 2018-2019: Docencia


1º CUADRIMESTRE:



2º CUADRIMESTRE:

Grao en Enxeñaría Espacial
O07G410V01203 | Química: Química


Curso 2018-2019: Titorías


Horarios de Titoría - Curso 2018-2019