Campus del Agua

Francisco Javier Sánchez Sellero

Francisco Javier Sánchez Sellero

Profesor Contratado Doutor

Área de Organización de Empresas

Departamento de Organización de Empresas e Mercadotecnia


Información de contacto

Fac. CC Emp. e Turismo

Despacho E4-10
Edificio Xurídico-empresarial
Campus Universitario
32004 Ourense

 

  +34 988 368 742
javiss@uvigo.es

Espazo web en UVIGO

Curso 2018-2019: Docencia


1º CUADRIMESTRE:2º CUADRIMESTRE:

Grao en Enxeñaría Espacial
O07G410V01204 | Empresa: Administración da tecnoloxía e a empresa


Curso 2018-2019: Titorías


Horarios de Titoría - Curso 2018-2019


Breve CV


Imparte a súa docencia dentro do Departamento de Organización de Empresas e Mercadotecnia dende fai 19 anos. Traballou no campus de Vigo nas facultades de Ciencias Empresariais, Ciencias Xurídicas e do Traballo, Ciencias do Mar e Enxeñeiros de Telecomunicación, impartindo as materias de Fundamentos da Administración da Empresa, Dirección de Recursos Humanos, Xestión de Empresas Acuícolas e Dirección de Empresas. Actualmente imparte a súa docencia no campus de Ourense, en diversas materias de xestión turística e empresarial. A súa investigación fudaméntase en análises específicas de localización de empresas dos sectores textil, cerámico e acuícola. Realizou investigacións puntuais sobre a relevancia do transporte de ferrocarril. Actualmente analiza a importancia e influencias de factores locacionais no sector do turismo e a acuicultura. Ten publicados 25 artigos científicos, participou con 21 ponencias en diversos congresos tanto de ámbito nacional como internacional, participou como investigador en 8 proxectos de investigación. Previamente traballou en Caixa Galicia, e na Universidade da Coruña.