Campus del Agua

Luís Romaní

Luís Romaní

Profesor Emérito

Área de Física Aplicada

Departamento de Física Aplicada


Grupo de Investigación:

Laboratorio de Termofísica

Información de contacto

E.E. Aeronáutica e do Espazo

Despacho 49
Pavillón Manuel Martínez-Risco
Campus Universitario
32004 Ourense

 

  +34 988 387 211
romani@uvigo.es

Espazo web en UVIGO

Curso 2018-2019: Docencia


1º CUADRIMESTRE:2º CUADRIMESTRE:


Curso 2018-2019: Titorías


Horarios de Titoría - Curso 2018-2019


Breve CV


Catedrático de Física Aplicada da Universidade de Vigo. Conta con 47 anos de experiencia docente, impartindo docencia nas seguintes titulacións: Licenciaturas de Química, Física, Matemáticas, Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos, Bioloxía e Farmacia; Grado en Ciencias do Medio Ambiente; Enxeñaría Técnica de Industrias Agrarias e Alimentarias. Materias impartidas: Física Xeral, Ampliación de Física Xeral, Fundamentos Físicos da Enxeñaría, Termodinámica Química, Termodinámica, Ampliación de Termodinámica, Mecánica, Física Aplicada á Industria Alimentaria, Física Medioambiental, Historia da Física, Calorimetría e Análise Térmica; e diversas materias en mestrados e programas de doutoramento. Creador e coordinador do Grupo de investigación FA4 (Laboratorio de Termofísica). Investigación en propiedades termofísicas de líquidos e mezclas líquidas, reoloxía alimentaria, modelos moleculares de disolucións, líquidos iónicos, fenómenos críticos, estudo de superconductores de alta temperatura crítica, ampelografía e didáctica da Física. Dirección de 15 Teses de doutoramento e numerosas tesinas. Autor de 140 artigos de investigación publicados en revistas científicas. Sete patentes e modelos de utilidade rexistrados. Colaboración coas Universidades de Santiago, A Coruña, Blaise Pascal (Clermont.Ferrand), Universidade Nova de Lisboa, Université de Pau et du Pais de l’Adour, Universidad Nacional del Comahue (Neuquén, Argentina,), Universidad Autónoma de México.