Campus del Agua

Juan Carlos Parajó Liñares

Juan Carlos Parajó Liñares

Catedrático de Universidade

Área de Enxeñaría Química

Departamento de Enxeñaría Química


Grupo de Investigación:

Enxeñaría Química

Información de contacto

Facultade de Ciencias

Despacho 203
Campus Universitario
32004 Ourense

 

  +34 988 387 033
jcparajo@uvigo.es

Espazo web en UVIGO

Curso 2018-2019: Docencia


1º CUADRIMESTRE:2º CUADRIMESTRE:

Grao en Enxeñaría Espacial
O07G410V01203 | Química: Química


Curso 2018-2019: Titorías


Horarios de Titoría - Curso 2018-2019


Breve CV


36 anos de experiencia docente impartiendo materias de Química, Ingeniería Química e disciplinas relacionadas. Dirección de múltiples traballos de grao e posgrao, incluíndo 22 Teses de Doutoramento. Investigación centrada no estudo experimental, modelización, simulación e avaliación de procesos químicos e biotecnolóxicos de baixo impacto ambiental que empregan a biomasa vexetal como materia prima para a produción sostenible de compostos e materiais de elevado valor engadido. Pertencente ao equipo de investigación EQ-2 da Universidade de Vigo, recoñecido como grupo de referencia competitiva pola Xunta de Galicia desde 2007. Investigador responsable de proxectos europeos, nacionais e autonómicos; e de contratos vinculados a proxectos de orientación industrial. Autor de máis de 250 artigos publicados en revistas incluídas no Journal of Citation Reports (JCR), dos cales máis do 85% corresponden a revistas Q1 (incluídas no primeiro cuartil de polo menos un epígrafe do JCR). Avaliación positiva en seis sexenios de investigación.