Campus del Agua

Borja Conde Carnero

Borja Conde Carnero

Profesor Axudante Doutor

Área de Mecánica de Medios Contínuos e Teoría de Estruturas

Departamento de Enxeñaría dos Materiais, Mecánica Aplicada e Construción


Grupo de Investigación:

Xeotecnoloxías Aplicadas

Información de contacto

E.E. Aeronáutica e do Espazo

Despacho 38
Pavillón Manuel Martínez-Risco
Campus Universitario
32004 Ourense

 

  +34
bconde@uvigo.es

Espazo web en UVIGO

Curso 2018-2019: Docencia


1º CUADRIMESTRE:

Grao en Enxeñaría Espacial
O07G410V01921 | Mecánica de sólidos e estruturas aeronáuticas


2º CUADRIMESTRE:

Grao en Enxeñaría Espacial
O07G410V01405 | Resistencia de materiais e elasticidade


Curso 2018-2019: Titorías


Horarios de Titoría - Curso 2018-2019


Breve CV


Enxeñeiro Técnico Industrial (especialidade Mecánica), Enxeñeiro Industrial (especialidade Construción) e Doutor con mención internacional pola Universidade de Vigo. Ten impartido docencia en diversas titulacións de grao así como en materias relacionadas coa Área de Mecánica dos Medios Continuos e Teoría de Estruturas da Universidade de Vigo. Foi investigador visitante no Institute of Computational Mechanics and Optimization, Technical University of Crete (Grecia) e no Departamento de Enxeñaría Civil da Universidade do Minho (Portugal). Autor de varios artigos científicos publicados en revistas indexadas en JCR así como de participacións en congresos de ámbito internacional. As súas principais liñas de investigación están relacionadas coa análise estrutural de pontes arco de fábrica, unións en estruturas de aceiro, análise de sensibilidade, modelización subrogada e calibración de modelos numéricos empregando procedementos determinísticos e probabilísticos.