Campus del Agua

José Luís Alonso González

José Luís Alonso González

Profesor Titular de Universidade

Área de Enxeñaría Química

Departamento de Enxeñaría Química


Información de contacto

Facultade de Ciencias

Despacho 206
Campus Universitario
32004 Ourense

 

  +34 988 387 233
xluis@uvigo.es

Espazo web en UVIGO

Curso 2018-2019: Docencia


1º CUADRIMESTRE:2º CUADRIMESTRE:

Grao en Enxeñaría Espacial
O07G410V01203 | Química: Química


Curso 2018-2019: Titorías


Horarios de Titoría - Curso 2018-2019


Breve CV


Comezou a súa carreira docente en 1993, impartindo docencia de Química na Escola Universitaria de Enxeñeiros Técnicos Industriais e na ETS Enxeñeiros Industriais da Universidade de Vigo. Desde o ano 1998, imparte toda a súa docencia na Facultade de Ciencias (Ourense), incluíndo materias como Operacións Básicas e Control de Procesos I e II, Deseño de Instalacións e Operacións Básicas II. Tamén organizou e participou en varios cursos de extensión universitaria e dirixiu ou codirixiu 12 proxectos fin de carreira. Acumula máis de 25 anos de experiencia investigadora no campo do aproveitamento de biomasa vexetal, incluíndo aspectos como o fraccionamiento de madeiras e subprodutos agroindustriais, a deslignificación e blanqueo de pulpas, o procesamento enzimático e a fermentación. Na actualidade, o seu labor investigador céntrase na produción e aplicación de novos prebióticos derivados de pectinas e hemicelulosas. Participou en máis de 25 proxectos de investigación, sendo investigador principal en 2 proxectos de ámbito autonómico, 2 proxectos de ámbito nacional e 4 contratos de I+D+i con industrias. Tamén codirixiu 6 teses de doutoramento e é coautor de máis de 95 artigos científicos. O seu índice h é 25.