Composición
(Renovada por eleccións a Xunta de Facultade o 16/04/2018)

Persoal Docente e Investigador permanente

Persoal Docente e Investigador non permanente

Estudantado

Ardao Suárez, Raquel
Cegarra Mauriz, Eugenio Vladislav
García Quiñones, Cristina
González-Redondo Pérez, Gema

Roca Valdés, Lucía
Rodríguez Rodríguez, Diego
Sampietro Pou, María

Persoal de Administración e Servizos

Iglesias Gómez, Montserrat

Meijón Padín, Ramón María

 

Acordos

2019: 13-II | 22-II | 7-III | 7-V | 21-VI
2018: 26-II | 2-III | 19-III | 6-IV | 9-V | 14-V | 9-VII | 18-VII | 19-XII
2017: 1-III | 10-III | 17-III | 6-IV | 24-IV | 2-V | 11-V | 23-VI | 4-VII | 21-VII | 18-IX | 20-X | 3-XI | 15-XII