Composición

Persoal Docente e Investigador permanente

Persoal Docente Investigador non permanente

Estudantado

  • Magariños Do Campo, Pablo
  • Casal Andrade, Uxía
  • Gómez Fernández, José (Suplente)

Persoal de Administración e Servizos

  • Meijón Padín, Ramón María
  • Iglesias Gómez, Montserrat (Suplente)

 

Acordos