Composición

Persoal Docente e Investigador permanente

Persoal Docente Investigador non permanente

Estudantado

  • Casal Andrade, Uxía
  • Hermida López, Óscar
  • Rodríguez Rey, Pablo (Suplente)

Persoal de Administración e Servizos

  • Meijón Padín, Ramón María

 

Acordos