Composición

Persoal Docente e Investigador permanente

Lorenzo González, Mª Nieves
Paredes Galán, Ángel – Secretario

Persoal Docente e Investigador non permanente

Coordinación das titulacións

Formella, Arno – Coordinador de grao

González Jorge, Higinio – Coordinador de máster

Enlace de Igualdade

Lorenzo González, Mª Nieves

Administradora do centro

Joga Lasala, Mª del Pilar

Estudantado

Ardao Suárez, Raquel

Persoal de Administración e Servizos

Representante da sociedade

Fontán García-Boente, Yago – Director Xerente de COASA

 

Acordos

2020: 6-III
2019:
6-V18-VII
2018: 5-VII | 16-VII | 26-VII