Composición

Persoal Docente e Investigador permanente

Persoal Docente e Investigador non permanente

Coordinación das titulacións

Estudantado

  • Casal Andrade, Uxía
  • García García, Enrique

Persoal de Administración e Servizos

  • Meijón Padín, Ramón María

 

Acordos