Campus del Agua

Plan de estudos

Planificación temporal do Plan de Estudos1º Cuadrimestre


Fundamentos de Sistemas Aéreos non Tripulados
(6 ECTS)
Operacións de Sistemas Aéreos non Tripulados
(6 ECTS)
Sistemas de comunicacións e navegación por radio
(6 ECTS)
Sensores embarcados
(6 ECTS)
Sistemas de control
(6 ECTS)

2º Cuadrimestre


Cargas útiles baseadas en sensores pasivos
(6 ECTS)
Cargas útiles baseadas en sensores activos
(6 ECTS)
Prácticas externas
(15 ECTS)
Traballo Fin de Mestrado
(9 ECTS)

1º Cuadrimestre


Fundamentos de Sistemas Aéreos non Tripulados
(6 ECTS)
Operacións de Sistemas Aéreos non Tripulados
(6 ECTS)
Aplicacións no sector Agroforestal
(6 ECTS)
Recursos Naturais
(6 ECTS)
Xestión do Territorio e Urbanismo
(6 ECTS)

2º Cuadrimestre


Enxeñaría Civil, Industrial e Arquitectura
(6 ECTS)
Visión por Computador para UAVS
(6 ECTS)
Prácticas externas
(15 ECTS)
Traballo Fin de Mestrado
(9 ECTS)

Estrutura do Plan de Estudos


Créditos totais ofertados: 96. O estudantado debe cursar polo menos 60 créditos dos ofertados.

Plan de Estudos
MóduloSede de docenciaMateriaECTSTipoSem.
COMÚN EEAE (Ourense) Fundamentos de Sistemas Aéreos non Tripulados 6 OB
EPS (Lugo) Operacións de Sistemas Aéreos non Tripulados 6 OB
MóduloSede de docenciaMateriaECTSTipoSem.
ENXEÑARÍA DE SISTEMAS AÉREOS NON TRIPULADOS EEAE (Ourense) Sistemas de comunicacións e navegación por radio 6 OBE
Sensores embarcados 6 OBE
Sistemas de control 6 OBE
Cargas útiles baseadas en sensores pasivos 6 OPE
Cargas útiles baseadas en sensores activos 6 OPE
MóduloSede de docenciaMateriaECTSTipoSem.
APLICACIÓNS NA XESTIÓN DOS RECURSOS DA TERRA EPS (Lugo) Aplicacións no sector Agroforestal 6 OBE
Recursos Naturais 6 OBE
Xestión do Territorio e Urbanismo 6 OBE
Enxeñaría Civil, Industrial e Arquitectura 6 OPE
CITIUS (Santiago de Compostela) Visión por Computador para UAVS 6 OPE
MóduloSede de docenciaMateriaECTSTipoSem.
PRÁCTICAS EXTERNAS   Prácticas externas 15 OB
MóduloSede de docenciaMateriaECTSTipoSem.
TFM EEAE (Ourense), EPS (Lugo), CITIUS (Santiago) Traballo Fin de Mestrado 9 OB