Campus del Agua

Descrición do Título

Datos xerais do Título
Código RUCT do título  
Denominación do título Mestrado en Operacións e Enxeñaría de Sistemas Aéreos non Tripulados
Rama de coñecemento Enxeñaría e Arquitectura
Habilita para profesión regulada No
Modalidade de ensinanza Presencial
Lingua de impartición Castelán, Galego
Número de prazas ofertadas 24 prazas (12 UVigo + 12 USC)
Número de créditos ECTS 96 (12 OB + 36 OBE + 24 OPE + 15 PE + 9 TFM)
Curso académico de implantación 2018/2019
Calendario de implantación 2018/2019: 1º Curso
Duración do programa Un curso académico
Publicación do Plan de Estudos Publicación no BOE: xx/xx/xxxx
Publicación no DOG: xx/xx/xxxx
Coordinación do título Higinio González Jorge
Responsable do título Tomás Serafín Cuesta García
Centros nos que se imparte

Campus de Ourense: Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo
Campus de Santiago: Escola Politécnica Superior

Prezo O establecido por Decreto da Xunta de Galicia
Memoria vixente do título Memoria