Campus del Agua

Comisión Académica

Composición


Coordinador na Universidade de Vigo
Membro da comisión
Membro da comisión

Competencias


A Comisión Académica do Mestrado será o órgano de decisión en todas as cuestións referentes ao Mestrado Universitario, aínda que, a súa capacidade de decisión está supeditada á aprobación nuns casos no marco do centro de adscrición ao mestrado polas Xuntas de Centro e noutros pola Comisión de Coordinación Interuniversitaria segundo o establecido no convenio de colaboración entre as Universidades de Santiago de Compostela e Vigo para a impartición do presente título.