Denominación do título: Máster en Sistemas Aéreos non Tripulados
Código RUCT: 4316696
Rama de coñecemento: Enxeñaría e Arquitectura
Profesión regulada: Non
Nº de créditos: 60 ECTS
Modalidade de ensino: presencial
Nº prazas de novo ingreso: 24 (12 UVigo)
Idioma no que se imparte o título: Castelán e Galego
Normativa de permanencia: Normativa da UVigo
Curso de implantación: 2018/2019
Data de verificación: 06/06/2018
Data de autorización: 13/06/2018 DOG 29/06/2018
Data de aprobación: 03/08/2018 BOE 07/09/2018
Publicación do plan de estudos: BOE 04/01/2019 (corrixido no BOE 16/03/2019)
Coordinación do título: Higinio González Jorge
Responsable do título: Tomás Serafín Cuesta García
Centro onde se imparte: Escola de Enx. Aeronáutica e do Espazo
Campus de Ourense
Escola Politécnica Superior
Campus de Santiago
Memoria do título: memoria vixente