Campus del Agua

Recursos Humanos

Descrición do profesorado


Listado de profesores da Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo - Curso 2017-2018:


 

Estrutura do Persoal Académico da Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo - Curso 2017-2018:

Persoal Docente e Investigador
CategoríaHomesMulleresTotalPorcentaxe
PorcentaxePorcentaxe
CU 3 100,00% 0 0,00% 3 9,09%
TU 9 75,00% 3 25,00% 12 36,36%
TEU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
PCD 7 70,00% 3 30,00% 10 30,30%
PAD 1 100,00% 0 0,00% 1 3,03%
PA 1 50,00% 1 50,00% 2 6,06%
Outros 5 100,00% 0 0,00% 5 15,15%
TOTAL 26 78,78% 7  21,21% 33  100%

 

Descrición do PAS


Visite a sección de Persoal de Administración e Servizos.