Planificación temporal do Plan de Estudos

Planificación primeiro e segundo curso
Planificación Mención Aeronaves
Planificación Mención Equipos e Materiais Aeroespaciais

Organización temporal do plan de estudos

Materia ECTS Tipo Curso Sem.
Cálculo I 6 FB
Álxebra Lineal 6 FB
Física I 6 FB
Informática 6 FB
Cálculo II 6 FB
Física II 6 FB
Química 6 FB
Administración da Tecnoloxía e a Empresa 6 FB
Expresión Gráfica 6 FB
Estatística 6 FB
Métodos Matemáticos 6 FB
Materia ECTS Tipo Curso Sem.
Tecnoloxía Aeroespacial 6 OB
Enxeñaría Eléctrica 6 OB
Termodinámica 6 OB
Ciencia e Tecnoloxía dos Materiais 6 OB
Mecánica Clásica 6 OB
Mecánica de Fluidos 6 OB
Electrónica e Automática 6 OB
Transporte Aéreo e Sistemas embarcados 6 OB
Resistencia de Materiais e Elasticidade 6 OB
Fabricación Aeroespacial 6 OB
Dirección e Xestión de Proxectos 6 OB
Materia ECTS Tipo Curso Sem.
Mecánica de Sólidos e Estruturas Aeronáuticas 9 OP
Mecánica de Fluidos II e CFD 9 OP
Mecánica do Voo 6 OP
Aerodinámica e Aeroelasticidade 9 OP
Deseño Mecánico, MEF e Vibracións 9 OP
Aeronaves de Á Fixa e Rotatoria 9 OP
Vehículos Espaciais 6 OP
Mantemento e Certificación de Vehículos Aeroespaciais 9 OP
Aerorreactores e Motores Alternativos Aeronáuticos
(materia complementaria)
6 OP
Enxeñaría de Sistemas e Comunicacións Aeroespaciais
(materia complementaria)
6 OP
Materia ECTS Tipo Curso Sem.
Mecánica de Sólidos e Estruturas Aeronáuticas 9 OP
Mecánica de Fluidos II e CFD 9 OP
Mecánica do Voo 6 OP
Aerodinámica e Aeroelasticidade 9 OP
Aleacións e Materiais Compostos Aeroespaciais 9 OP
Control e Optimización 6 OP
Mecánica Analítica e Orbital 6 OP
Sistemas de Propulsión 6 OP
Vehículos Aeroespaciais 6 OP
Cálculo Numérico
(materia complementaria)
6 OP
Enxeñaría de Sistemas e Comunicacións Aeroespaciais
(materia complementaria)
6 OP
Materia ECTS Tipo Curso Sem.
Sistemas de Navegación 6 OP
MEF Dinámico e Vibracións 6 OP
Materiais para a Industria Aeroespacial 6 OP
Sistemas en tempo real 6 OP
Meteoroloxía 6 OP
Avións non tripulados 6 OP
Radar 6 OP
Fundamentos de Láser para Tecnoloxías Aeroespaciais 6 OP
Tecnoloxías da Información e as Comunicacións 6 OP
Sistemas da Xestión da Información 6 OP
Sistemas de comunicacións avanzados en vehículos aeroespaciais 6 OP
Sistemas CAD Aplicados ao Deseño Aeroespacial 6 OP
Tecnoloxías para Conformado de Materiais Aeroespaciais 6 OP
Cartografía e Xeodesia 6 OP
Aplicacións dos microcontroladores en sistemas aeroespaciais 6 OP
Instrumentación electrónica empotrada 6 OP
Prácticas en Empresas 6 OP
Materia ECTS Tipo Curso Sem.
Traballo Fin de Grao 12 OB