Campus del Agua

Información pública

Memoria final do título
Autorización de implantación do título (DOG nº 132 do 28/06/2016)
Establecemento do carácter oficial do título (BOE nº 259 do 26/10/2016)


Datos xerais do Título
Código RUCT do título 2503357
Denominación do título Graduado/a en Enxeñaría Aeroespacial pola Universidade de Vigo
Rama de coñecemento Enxeñaría e Arquitectura
Habilita para profesión regulada Enxeñeiro Técnico Aeronáutico
Modalidade de ensinanza Presencial
Lingua de impartición Castelán, Galego
Número de prazas ofertadas 50 plazas
Número de créditos ECTS 240 (66 FB + 66 OB + 96 OP + 12 TFG)
Curso académico de implantación 2016/2017
Calendario de implantación 2016/2017: 1º Curso, 2017/2018: 2º Curso, 2018/2019: 3º Curso, 2019/2020: 4º Curso
Duración do programa 4 anos - 8 semestres
Publicación do Plan de Estudos Publicación no BOE: 22/11/2016
Publicación no DOG: 21/11/2016
Coordinación do título José Antonio Vilán Vilán
Responsable do título José Antonio Vilán Vilán
Centros nos que se imparte Campus de Ourense: Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo (DOG 24/01/2017)
Prezo o establecido por Decreto da Xunta de Galicia