Campus del Agua

Calendario de Implantación

A implantación do Grao en Enxeñaría Aeroespacial realizaráse de maneira progresiva, de forma que cada ano váiase implantando un novo curso. A implantación do primeiro curso prevése para o curso académico 2016-2017, polo que a primeira promoción de egresados poderá obter o título ao finalizar o curso académico 2019-2020.

Curso Acádemico Curso a implantar
2016-2017 1º Curso
2017-2018 2º Curso
2018-2019 3º Curso
2019-2020 4º Curso