G - Estudantes de grao, M - Estudantes de máster, D - Estudantes de doutoramento
Descrición G M D Comezo Fin
Bolsas de carácter xeral
Convocatoria aberta
01/08/2019 15/10/2019
Bolsas de residencia 2019/2020
Convocatoria aberta
07/08/2019 06/09/2019
Bolsa de estudante colaborador para prestar apoio a estudantes con necesidades educativas especiais, 2019/2020
Convocatoria aberta
17/07/2019 04/05/2020
Bolsas de Colaboración en Departamentos Universitarios
Convocatoria aberta
02/07/2019 18/09/2019
Axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral (modalidade B)
Convocatoria aberta
01/08/2019 02/09/2019
Bolsas destinadas ao estudantado universitario que participan en programas de mobilidade con países extracomunitarios
Convocatoria aberta
30/07/2019 05/09/2019
Certame Universitario Arquímedes
Convocatoria aberta
02/08/2019 19/08/2019
Axudas para redactar e defender Teses de Doutoramento, TFG e TFM en galego
Convocatoria aberta
05/04/2019 30/08/2019
Premios á Excelencia Académica para estudantes que inicien estudos de Grao
Convocatoria aberta
04/07/2019 30/09/2019
Premios á Excelencia Académica para estudantes que inicien estudos de Mestrado
Convocatoria aberta
04/07/2019 30/09/2019
Premios Extraordinarios de Doutoramento 2019
Convocatoria aberta
24/05/2019 31/12/2019

Ministerio de Educación y Formación Profesional

G - Estudantes de grao, M - Estudantes de máster, D - Estudantes de doutoramento
Descrición G M D Comezo Fin
Axudas predoutorais programa "Salvador de Madariaga"
Convocatoria pechada
02/01/2019 31/01/2019
Bolsas de carácter xeral
Convocatoria aberta
01/08/2019 15/10/2019

Universidade de Vigo

G - Estudantes de grao, M - Estudantes de máster, D - Estudantes de doutoramento
Descrición G M D Comezo Fin
Bolsas de residencia 2019/2020
Convocatoria aberta
07/08/2019 06/09/2019
Bolsas para comezo de estudos de mestrado afectados polo RD 1000/2012
Convocatoria pechada
15/02/2019 01/03/2019

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

G - Estudantes de grao, M - Estudantes de máster, D - Estudantes de doutoramento
Descrición G M D Comezo Fin

Ministerio de Educación y Formación Profesional

G - Estudantes de grao, M - Estudantes de máster, D - Estudantes de doutoramento
Descrición G M D Comezo Fin

Universidade de Vigo

G - Estudantes de grao, M - Estudantes de máster, D - Estudantes de doutoramento
Descrición G M D Comezo Fin
Axudas para estudantes con circunstancias económicas ou familiares especiais no curso 2018/2019
Convocatoria pechada
30/04/2019 16/05/2019
Bolsa Comedor
Convocatoria pechada
11/02/2019 08/03/2019
Bolsa de estudante colaborador para prestar apoio a estudantes con necesidades educativas especiais, 2019/2020
Convocatoria aberta
17/07/2019 04/05/2020

Xunta de Galicia

G - Estudantes de grao, M - Estudantes de máster, D - Estudantes de doutoramento
Descrición G M D Comezo Fin

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

G - Estudantes de grao, M - Estudantes de máster, D - Estudantes de doutoramento
Descrición G M D Comezo Fin

Ministerio de Educación y Formación Profesional

G - Estudantes de grao, M - Estudantes de máster, D - Estudantes de doutoramento
Descrición G M D Comezo Fin
Bolsas de Colaboración en Departamentos Universitarios
Convocatoria aberta
02/07/2019 18/09/2019

Universidade de Vigo

G - Estudantes de grao, M - Estudantes de máster, D - Estudantes de doutoramento
Descrición G M D Comezo Fin
Bolsa de formación en normalización lingüística 2018/2019
Convocatoria pechada
07/12/2018 21/12/2018
Bolsas das Unidades e Áreas, curso 2019/2020
Convocatoria pechada
05/06/2019 28/06/2019
Bolsas de formación en centros 2019/2020
Convocatoria pechada
31/05/2019 28/06/2019
Bolsas de formación en centros de investigación, curso 2019/2020
Convocatoria pechada
10/07/2019 06/08/2019
Bolsas de formación en deseño textil, 2018/2019
Convocatoria pechada
02/01/2019 18/01/2019
Bolsas de formación en Responsabilidade Social Universitaria e Axenda 2030, curso 2018/2019
Convocatoria pechada
08/03/2019 21/03/2019
Bolsas para a realización de cursos no Centro de Linguas, 2018/19
Convocatoria pechada
15/04/2019 30/04/2019
Bolsas para desenvolver actividades relacionadas cos Sistemas Informáticos, 2019/2020
Convocatoria pechada
31/05/2019 28/06/2019

Xunta de Galicia

G - Estudantes de grao, M - Estudantes de máster, D - Estudantes de doutoramento
Descrición G M D Comezo Fin

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

G - Estudantes de grao, M - Estudantes de máster, D - Estudantes de doutoramento
Descrición G M D Comezo Fin

Ministerio de Educación y Formación Profesional

G - Estudantes de grao, M - Estudantes de máster, D - Estudantes de doutoramento
Descrición G M D Comezo Fin
Axudas para a formación de profesorado universitario (FPU)
Convocatoria pechada
09/10/2018 29/10/2018

Universidade de Vigo

G - Estudantes de grao, M - Estudantes de máster, D - Estudantes de doutoramento
Descrición G M D Comezo Fin
Axudas predoutorais
Proxima apertura
01/09/2019 10/10/2019

Xunta de Galicia

G - Estudantes de grao, M - Estudantes de máster, D - Estudantes de doutoramento
Descrición G M D Comezo Fin
Axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral (modalidade A)
Convocatoria pechada
14/06/2019 15/07/2019
Axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral (modalidade B)
Convocatoria aberta
01/08/2019 02/09/2019
Axudas de apoio á etapa predoutoral
Convocatoria pechada
31/01/2019 28/02/2019

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

G - Estudantes de grao, M - Estudantes de máster, D - Estudantes de doutoramento
Descrición G M D Comezo Fin
Axudas para contratos de Persoal Técnico de Apoio (PTA) 2018
Convocatoria pechada
30/01/2019 13/02/2019
Axudas para contratos Juan de la Cierva-formación 2018
Convocatoria pechada
17/01/2019 31/01/2019
Axudas para contratos Juan de la Cierva-incorporación 2018
Convocatoria pechada
15/01/2019 29/01/2019
Axudas para contratos predoutorais para a formación de doutores
Convocatoria pechada
09/10/2018 29/10/2018
Axudas para contratos Ramón y Cajal (RYC) 2018
Convocatoria pechada
09/01/2019 30/01/2019
Axudas para incentivar a incorporación estable de doutores (IDE)
Convocatoria pechada
07/05/2019 21/05/2019

Ministerio de Educación y Formación Profesional

G - Estudantes de grao, M - Estudantes de máster, D - Estudantes de doutoramento
Descrición G M D Comezo Fin
Axudas á mobilidade para estadías breves e traslados temporais
Convocatoria pechada
22/10/2018 07/11/2018
Convocatoria Beatriz Galindo de axudas para a atracción do talento investigador
Convocatoria pechada
24/04/2019 24/05/2019
Estadías de mobilidade no estranxeiro "José Castillejo" para xóvenes doutores
Convocatoria pechada
22/01/2019 12/02/2019
Estadías de profesores e investigadores sénior en centros estranxeiros, incluído o Programa "Salvador de Madariaga"
Convocatoria pechada
22/01/2019 12/02/2019

Universidade de Vigo

G - Estudantes de grao, M - Estudantes de máster, D - Estudantes de doutoramento
Descrición G M D Comezo Fin
Bolsas de mobilidade internacional "Ourense exterior", curso 2019/2020
Convocatoria pechada
07/06/2019 28/06/2019
Bolsas de mobilidade para a realización de actividades de carácter formativo, curso 2018/2019
Convocatoria pechada
22/05/2019 24/06/2019
Bolsas de Mobilidade para o alumnado de Doutoramento
Convocatoria pechada
23/04/2019 24/05/2019
Bolsas de Mobilidade para o alumnado dos Mestrados Universitarios, 2018/19
Convocatoria pechada
13/05/2019 14/06/2019
Bolsas de mobilidade RSU e Axenda 2030 para a realización de TFG/TFM en países en desenvolvemento 2018/2019
Convocatoria pechada
23/04/2019 10/05/2019
Bolsas de viaxe
Convocatoria pechada
07/05/2019 15/06/2019
Estadías en centros de investigación
Convocatoria pechada
07/05/2019 15/06/2019
Visita de investigadores e investigadoras
Convocatoria pechada
07/05/2019 28/06/2019

Xunta de Galicia

G - Estudantes de grao, M - Estudantes de máster, D - Estudantes de doutoramento
Descrición G M D Comezo Fin
Axudas complementarias do programa comunitario de mobilidade de estudantes "Erasmus+"
Convocatoria pechada
03/01/2019 04/02/2019
Bolsas destinadas ao estudantado universitario que participan en programas de mobilidade con países extracomunitarios
Convocatoria aberta
30/07/2019 05/09/2019

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

G - Estudantes de grao, M - Estudantes de máster, D - Estudantes de doutoramento
Descrición G M D Comezo Fin
Axudas á mobilidade predoutoral para a realización de estadías breves en centros de I+D
Convocatoria pechada
11/09/2018 20/09/2018

Ministerio de Educación y Formación Profesional

G - Estudantes de grao, M - Estudantes de máster, D - Estudantes de doutoramento
Descrición G M D Comezo Fin
Certame Universitario Arquímedes
Convocatoria aberta
02/08/2019 19/08/2019

Universidade de Vigo

G - Estudantes de grao, M - Estudantes de máster, D - Estudantes de doutoramento
Descrición G M D Comezo Fin
Axudas para redactar e defender Teses de Doutoramento, TFG e TFM en galego
Convocatoria aberta
05/04/2019 30/08/2019
Premios á Excelencia Académica para estudantes que inicien estudos de Grao
Convocatoria aberta
04/07/2019 30/09/2019
Premios á Excelencia Académica para estudantes que inicien estudos de Mestrado
Convocatoria aberta
04/07/2019 30/09/2019
Premios á Excelencia Académica para novo alumnado Doutoramento
Convocatoria pechada
16/11/2018 28/11/2018
Premios Extraordinarios de Doutoramento 2019
Convocatoria aberta
24/05/2019 31/12/2019
V Premios EGERIA á inclusión da perspectiva de xénero nos TFG e TFM
Convocatoria pechada
07/09/2018 24/09/2018

Xunta de Galicia

G - Estudantes de grao, M - Estudantes de máster, D - Estudantes de doutoramento
Descrición G M D Comezo Fin
Premios fin de carreira da Comunidade Autónoma de Galicia para o alumnado universitario
Convocatoria pechada
29/05/2019 28/06/2019

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

G - Estudantes de grao, M - Estudantes de máster, D - Estudantes de doutoramento
Descrición G M D Comezo Fin