Campus del Agua

Eleccións a director

Procédese á convocatoria de eleccións a director da Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo.


Calendario electoral


ProcesoData
Sorteo dos membros da Xunta Electoral 17 de marzo de 2017
Constitución da Xunta Electoral 20 de marzo de 2017
Publicación dos censos provisionais 21 de marzo de 2017
Prazo de reclamacións aos censos provisionais Do 22 ao 26 de marzo de 2017
Publicación dos censos definitivos 27 de marzo de 2017
Prazo de presentación de candidaturas Do 28 ao 30 de marzo de 2017
Proclamación provisional de candidatos/as 31 de marzo de 2017
Prazo de reclamacións á proclamación provisional Do 3 ao 4 de abril de 2017
Proclamación definitiva de candidatos/as 5 de abril de 2017
Día da votación e resultados 6 de abril de 2017