Randulfe López

Profesor/a asociado/a

Área de Enxeñaría Mecánica
Departamento de Enxeñaría Mecánica, Máquinas e Motores Térmicos e Fluídos

Información de contacto

Escola de Enxeñaría Industrial
Despacho 215
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

rodrigo.randulfe.lopez@uvigo.es

Breve CV

Enxeñeiro Mecánico e Máster en Mecatrónica. Fundador e Administrador da empresa BINARIAL. Investigación de dinámica multicorpo en sistemas robotizados.

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre

2º cuadrimestre

Grao en Enxeñaría Aeroespacial

O07G410V01932 | Deseño mecánico, MEF e vibracións