Añel Cabanelas

Investigador/a Ramón y Cajal

Área de Física da Terra
Departamento de Física Aplicada

Información de contacto

Facultade de Ciencias
Edificio do Campus da Auga
Despacho 2.5
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 235
j.anhel@uvigo.es

Docencia

Perfil docente na UVigo

Horarios de titoría

1º cuadrimestre

Axendar por correo electrónico en j.anhel@uvigo.es

2º cuadrimestre

Luns e mércores: de 17.00 a 19.00 h (no despacho 68 da Facultade de Ciencias)

Período sen docencia

Luns e mércores: de 17.00 a 19.00 h (no despacho 68 da Facultade de Ciencias)

Investigación

Grupo de investigación

Fisioloxía de Peixes