Formella

Profesor/a contratado/a doutor/a

Área de Linguaxes e Sistemas Informáticos
Departamento de Informática

Información de contacto

Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo
Pavillón Manuel Martínez-Risco, Despacho 38
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 030
formella@uvigo.es
Espazo web

Breve CV

27 anos de experiencia docente multi-lingua dando clases de teoría e prácticas nos 5 cursos da formación universitaria de enxeñeiros informáticos nas seguintes materias: Concorrencia e distribución, Teoría de autómatas e linguaxes formais, Teoría de grafos, optimización e busca, Informática gráfica, Programación básica, Programación avanzada, Fundamentos da informática e Deseño e arquitectura dos computadores; e participación na formación predoutoral con clases en Algoritmia avanzada, Teoría da información, e algoritmos de optimización empregando o castelán, o alemán e o inglés. Dirección de 68 proxectos fin de carreira ou traballos fin de máster e 3 teses de doutoramento. Investigación no ámbito da informática aplicada multidisciplinar con aportacións de 30 artigos a revistas científicas, 50 achegas a conferencias científicas do ámbito, e participación en 34 proxectos de investigación competitivos a nivel local, autonómico e nacional, ou como proxectos de investigación con empresas, sendo en 11 deles o investigador principal. Desenvolvemento de diversas aplicacións software, entre outras simuladores de partículas, simuladores de propagación de ondas electromagnéticas, procesamento de imaxes con clasificación segundo as súas características, recoñecemento de padróns en imaxes, implementación do software de abordo dos picosatélites XaTcobeo e HumSAT-demonstrator. Experiencia profesional nas universidades de Universität des Saarlandes en Alemaña, Fachhochschule für Technik und Wirtschaft, Saarbrücken en Alemaña e Universidade de Vigo.

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre

Grao en Enxeñaría Aeroespacial

O07G410V01104 | Informática: Informática

2º cuadrimestre