As prácticas externas curriculares configúranse como unha materias optativa integrada no plano de estudos do Grado en Enxeñaría Aeroespacial (6 créditos ECTS). Están orientadas a completar e reforzar as competencias asociadas ao título. Realizaranse nun entorno laboral e profesional real relacionado con algún ámbito da titulación, baixo a supervisión dun titor na entidade colaboradora e un titor académico no centro.

Estas prácticas desenvolveranse no 4º ano do Grao, que comezará no curso 2019/2020. Porén, pódense pedir e realizar xa no 3º ano do grao e solicitar no seguinte curso a validación.

Normativa relativa a prácticas externas curriculares

 

Prácticas externas curriculares 2019-2020

Data Proceso
Setembro de 2019 Nomeamento de titores académicos
XX de outubro de 2019 Publicación da oferta de prácticas
do XX ao XX de novembro de 2019 Solicitude do estudantado
do XX ao XX de novembro de 2019 Adxudicación provisoria de prácticas
Decembro de 2019 Adxudicación definitiva de prácticas
do XX ao XX de xaneiro de 2020 Formalización da práctica
XX de febreiro de 2020 Comezo da práctica
XX de maio de 2020 Data límite de remate da práctica

  • Informe do titor externo
  • Informe do titor académico

 

Coordinación das prácticas

Elena Martín Ortega
+34 988 387 032
emortega@uvigo.es