Informes anuais

Código Informe Aprobación
R1 DE-03 P1 Informe de Revisión do Sistema pola Dirección 14/03/2019

 

Outros documentos

Código Documento Aprobación
Política e Obxectivos de Calidade 06/04/2018
R4 DO-0201 P1 Procedemento para o seguimento e control da docencia 03/07/2019
R1 DO-0301 P1 Plan Operativo de Información Pública 03/07/2019

 

Cursos anteriores

Informe de Revisión do Sistema pola Dirección
2016/2017