Informe de Revisión pola Dirección

2017/2018 | 2016/2017

 

Taxas Académicas

Curso académico 2017/2018

REND.: Rendemento | ABAN.: Abandono | EFIC.: Eficiencia | GRAD.: Graduación
(expresado en valores porcentuais)

Titulación Rend. Aban. Efic. Grad. Éxito
Grao en Enx. Aeroespacial 77,00 83,00
Máster OESANT

 

Resultados das enquisas de satisfacción:

Consulta os datos no Portal de transparencia da Universidade de Vigo