Finalización eleccións a representantes de estudantes no Consello do Departamento T01

A Secretaría xeral resolve dar por finalizado o proceso electoral a representantes de estudantes no consello do departamento T01 Deseño na enxeñería. Debido á renuncia dun candidato e, ao non superar deste xeito as candidaturas definitivas o número de postos que se deben cubrir, os candidatos pasan a ser membros electos e declárase concluído o devandito proceso electoral.