Materiais en aeronáutica e no espazo. Materiais para conquistar o espazo

O vindeiro mércoles 16 de abril de de 2021, ás 16.00 h, terá lugar unha conferencia impartida por Alicia Ayuso, Responsable do grupo de Materiais compostos e polímeros.

A conferencia terá lugar na Sala de Xuntas 1 da Escola (campus remoto) e leva por título “Materiais en aeronáutica e no espazo. Materiais para conquistar o espazo”.

Contrasinal estudante (campus remoto): W42ZvGSZ