D - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description G M D Opening Closing
Bolsas destinadas a persoas con discapacidade intelectual para a formación práctica, curso 2021/2022
Open call
24/11/2021 17/12/2021
Axudas para a formación de profesorado universitario (FPU) 2021
Open call
22/11/2021 17/12/2021

Ministerio de Educación y Formación Profesional

D - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description G M D Opening Closing
Axudas predoutorais programa "Salvador de Madariaga" 2021
Closed call
23/02/2021 01/03/2021
Bolsa Xeral do MEFP 2021/2022
Closed call
03/08/2021 14/10/2021

Universidade de Vigo

D - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description G M D Opening Closing
Axudas COVID-19
Closed call
22/01/2021 19/02/2021
Bolsa para o inicio de estudos en Máster oficial, 2020/2021
Closed call
08/02/2021 26/02/2021
Bolsas "Ourense rural" para o estudantado do campus de Ourense, curso 2021/2022
Closed call
05/10/2021 21/10/2021
Bolsas de axuda ao estudo 2020/2021
Closed call
02/03/2021 25/03/2021
Bolsas para a realización de actividades de carácter formativo para o alumnado de Grao e Máster da Universidade de Vigo, 2020/2021
Closed call
05/06/2021 02/07/2021
Bolsas para o estudantado beneficiario ou solicitante de protección internacional, 2021/2022
Closed call
26/07/2021 15/09/2021
Bolsas Santander Estudos Progreso 2021/2022
Closed call
17/09/2021 01/12/2021

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

D - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description G M D Opening Closing

Ministerio de Educación y Formación Profesional

D - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description G M D Opening Closing

Universidade de Vigo

D - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description G M D Opening Closing
Bolsa Comedor 2020/2021
Closed call
02/03/2021 25/03/2021
Bolsa de atención a estudantado con necesidades específicas de apoio educativo, 2020/2021
Closed call
01/07/2020 31/03/2021
Bolsa de estudante colaborador para prestar apoio a estudantes con necesidades educativas especiais, 2021/2022
Closed call
01/09/2021 10/09/2021
Bolsas destinadas a persoas con discapacidade intelectual para a formación práctica, curso 2021/2022
Open call
24/11/2021 17/12/2021
Bolsas Oportunidade ao Talento
Closed call
06/07/2021 11/10/2021

Xunta de Galicia

D - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description G M D Opening Closing

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

D - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description G M D Opening Closing

Ministerio de Educación y Formación Profesional

D - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description G M D Opening Closing
Bolsas de Colaboración en Departamentos Universitarios. Convocatoria 2021/2022
Closed call
04/06/2021 30/09/2021

Universidade de Vigo

D - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description G M D Opening Closing
Bolsa de formación en educación ambiental (Green campus) 2020/2021
Closed call
10/12/2020 11/01/2021
Bolsas de formación en centros de investigación 2021/2022
Closed call
22/06/2021 26/07/2021
Bolsas de formación en centros universitarios 2021/2022
Closed call
22/06/2021 26/07/2021
Bolsas de formación en sistemas informáticos 2021/2022
Closed call
22/06/2021 26/07/2021
Bolsas de formación en unidades e áreas 2021/2022
Closed call
22/06/2021 26/07/2021
Bolsas para a realización de cursos no Centro de Linguas, 2020/2021
Closed call
13/02/2021 12/03/2021
Programa de bolsas-prácticas Fundación ONCE-CRUE
Closed call
06/10/2020 30/11/2020

Xunta de Galicia

D - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description G M D Opening Closing
Bolsa de formación na Escola Galega de Consumo
Closed call
14/01/2020 13/02/2020
Bolsa de formación no Instituto Galego do Consumo e da Competencia para o programa de traballo do Consello Galego de Consumidores e Usuarios
Closed call
14/01/2020 13/02/2020
Bolsas DigiTalent para a realización de prácticas formativas en empresas do sector TIC
Closed call
01/06/2020 23/06/2020

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

D - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description G M D Opening Closing

Ministerio de Educación y Formación Profesional

D - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description G M D Opening Closing
Axudas para a formación de profesorado universitario (FPU) 2021
Open call
22/11/2021 17/12/2021

Universidade de Vigo

D - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description G M D Opening Closing
Axudas para contratos predoutorais
Closed call
01/09/2021 15/10/2021

Xunta de Galicia

D - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description G M D Opening Closing
Axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral
Closed call
28/01/2021 01/03/2021
Axudas de apoio á etapa predoutoral
Closed call
28/01/2021 01/03/2021
Axudas para completar a etapa de formación posdoutoral
Closed call
22/01/2021 22/02/2021

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

D - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description G M D Opening Closing
Axudas para contratos de Persoal Técnico de Apoio (PTA) 2020
Closed call
21/01/2021 04/02/2021
Axudas para contratos Juan de la Cierva-formación 2020
Closed call
17/12/2020 21/01/2021
Axudas para contratos Juan de la Cierva-incorporación 2020
Closed call
15/12/2020 19/01/2021
Axudas para contratos predoutorais para a formación de doutores 2021
Closed call
28/10/2021 11/11/2021
Axudas para contratos Ramón y Cajal (RYC) 2020
Closed call
10/12/2020 21/01/2021

Ministerio de Educación y Formación Profesional

D - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description G M D Opening Closing
Axudas FPU á mobilidade para estadías breves e traslados temporais
Closed call
15/01/2021 15/02/2021
Convocatoria Beatriz Galindo de axudas para a atracción do talento investigador
Closed call
01/06/2020 11/06/2020
Estadías de mobilidade no estranxeiro "José Castillejo" para xóvenes doutores
Closed call
12/07/2021 31/08/2021
Estadías de profesores e investigadores sénior en centros estranxeiros, incluído o Programa "Salvador de Madariaga"
Closed call
12/07/2021 31/08/2021

Universidade de Vigo

D - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description G M D Opening Closing
Bolsas de mobilidade para o estudantado de doutoramento 2020/2021
Closed call
16/07/2021 17/09/2021
Bolsas de mobilidade para o estudantado dos mestrados universitarios, 2020/2021
Closed call
23/04/2021 24/05/2021
Bolsas de viaxe
Closed call
04/05/2021 03/06/2021
Estadías en centros de investigación
Closed call
04/05/2021 03/06/2021

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

D - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description G M D Opening Closing

Ministerio de Educación y Formación Profesional

D - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description G M D Opening Closing
Certame Universitario Arquímedes
Closed call
21/10/2021 20/11/2021

Xunta de Galicia

D - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description G M D Opening Closing
Premio Comunicar en Igualdade
Closed call
01/03/2019 16/09/2019
Premios fin de carreira da Comunidade Autónoma de Galicia para o alumnado universitario
Closed call
24/04/2021 24/05/2021
Premios Valedora do Pobo TFG/TFM en materia de igualdade
Closed call
17/03/2020 15/10/2020

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

D - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Description G M D Opening Closing