Randulfe López

Associate Lecturer

Area of Mechanical Engineering
Department of Mechanical Engineering, Heat Engines and Fluid Mechanics

Contact information

School of Industrial Engineering
Despacho 215

As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

rodrigo.randulfe.lopez@uvigo.es

Short CV

Enxeñeiro Mecánico e Máster en Mecatrónica. Fundador e Administrador da empresa BINARIAL. Investigación de dinámica multicorpo en sistemas robotizados.

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

2nd term

Grao en Enxeñaría Aeroespacial

O07G410V01932 | Mechanical design, FEM and vibrations