Nieto Muñiz

Professor

Area of Soil Physics
Department of Applied Physics

Contact information

Faculty of Science
Edificio do Campus da Auga
Despacho 2.2
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 248
rnieto@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

2nd term

Grao en Enxeñaría Aeroespacial

O07G410V01905 | Meteoroloxía