González Jorge

Professor

Area of Cartographic Engineering, Geodesics
Department of Natural Resources and Environmental Engineering

Contact information

School of Aeronautics and Space Engineering
Pavillón Manuel Martínez-Risco, Despacho 68

As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 272
higiniog@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Máster Universitario en Sistemas Aéreos non Tripulados

O07M189V01104 | Sistemas de observación

2nd term

Grao en Enxeñaría Aeroespacial

O07G410V01901 | Sistemas de navegación

Máster Universitario en Sistemas Aéreos non Tripulados

O07M189V01207 | Prácticas externas
O07M189V01208 | Traballo Fin de Máster
O07M189V01205 | Sistemas de navegación e comunicación
O07M189V01206 | Desenvolvemento de software crítico

Máster Universitario en Enxeñaría Aeronáutica

O07M197V01204 | Sistemas avanzados de navegación aérea
O07M197V01205 | Aviónica

Tutorials

1st term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Online Secretariat.

 

2nd term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Virtual Secretariat.

Research

Researching profile at UVigo

Research group

Research topics

  • Metroloxía de alto rango
  • Inspección de grandes estruturas
  • Teledetección