Martín Ortega

Senior Lecturer

Area of Fluid Mechanics
Department of Mechanical Engineering, Heat Engines and Fluid Mechanics

Contact information

School of Aeronautics and Space Engineering
Pavillón Manuel Martínez-Risco, Despacho 78

As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 032
emortega@uvigo.es
Website

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Máster Universitario en Enxeñaría Aeronáutica

O07M197V01104 | Mecánica de fluídos avanzada

2nd term

Grao en Enxeñaría Aeroespacial

O07G410V01981 | Prácticas externas

Research

Researching profile at UVigo

Research group

Enxeñaría Química, Térmica e Medioambiental

Research topics

  • Modelización e simulación numérica de fluidos