Cerdeiriña Álvarez

Senior Lecturer

Area of Applied Physics
Department of Applied Physics

Contact information

School of Aeronautics and Space Engineering
Pavillón Manuel Martínez-Risco, Despacho 48

As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 217
calvarez@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Grao en Enxeñaría Aeroespacial

O07G410V01303 | Thermodynamics

2nd term