Gómez San Juan

Lecturer

Area of Aerospace Engineering
Department of Mechanical Engineering, Heat Engines and Fluid Mechanics

Contact information

School of Aeronautics and Space Engineering
Pav. Manuel Martínez Risco
Despacho 69
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 368 805
alejandromanuel.gomez@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Grao en Enxeñaría Aeroespacial

O07G410V01701 | Dirección e xestión de proxectos
O07G410V01935 | Mantemento e certificación de vehículos aeroespaciais

2nd term

Grao en Enxeñaría Aeroespacial

O07G410V01205 | Aerospace technology
O07G410V01404 | Air transport and airborne systems

 

Tutorials

1st term

On-site tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in fixed timetable on the following schedule:
– Tuesday: from 12:00 to 14:00, Despacho 69, Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo